2023. május 25-én kihirdetésre került a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény,(új Panasztv.) amely számos a cégeket terhelő új kötelezettséget vezet be.

A jogszabály alapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 számú irányelve „Whistleblowing Irányelv.”

Az új Panasztv. alapján a magánszektorban működő foglalkoztatók belső bejelentési csatornát ún. ,,belső visszaélés-bejelentési rendszert” kell létrehozzanak és működtessenek, miközben a jogszabály különös jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének.

A személyes adatok védelme – különösen a bejelentő személy személyazonosságának bizalmas kezelése – és a megfelelő garanciák biztosítása azért különösen fontos, hogy az esetleges megtorlás lehetőségét és esélyét csökkentse, ezáltal ne tántorítsa el a bejelentőt a bejelentés megtételétől.

A belső-visszaélés bejelentési rendszer kiépítése jelentős adatvédelmi kompetenciákat igényel, vállalom a cégeket terhelő ezen új kötelezettség teljesítésében való segítségnyújtást.

Fotó: Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/feny-marketing-uzletember-ferfi-3760093/