Adatvédelmi audit

Az adatvédelmi audit nem egyenlő az adatvédelmi tanácsadással. Adatvédelmi auditra azért van szükség, hogy ezen keresztül felmérjem a cégénél, hogy pontosan milyen adatokat, milyen célból és jogalapon kezel.

Az adatvédelmi audit során áttekintem cége alapító okiratait, ügyrendjét, szabályzatait, belső utasításait, ezzel feltérképezve a cég tényleges működési folyamatait, a személyes adatok útját a cégen belül, és onnét cégen kívüli irányokba. Ennek során feltárásra kerül, hogy a személyes adatok kezelése megfelel-e a GDPR alapelveinek, úgymint

  • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság,
  • célhoz kötöttség,
  • adattakarékosság,
  • pontosság,
  • korlátozott tárolhatóság,
  • integritás és bizalmas jelleg,
  • elszámoltathatóság.

Az adatvédelmi audit eredményéről egy szakértői jelenést készítek, melyben meglátásaimat, gyakorlatias javaslataimat fogalmazom meg az Ön cége számára, összehangolva a vállalkozása üzleti érdekeit a hatályos adatvédelmi rendelkezésekkel.

Fotó: Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/kezek-dolgozo-uzlet-talalkozo-8297652/