Az adatvédelmi hatóság bírságoló határozatainak számát tekintve a vagyonvédelmi kamerák adatvédelmi jogot sértő alkalmazása miatt kerül a legtöbb bírság kiszabásra. A személyek arcmásának, cselekvésének, viselkedésének elektronikus videókamerával való megfigyelése, rögzítése súlyosan sértheti az érintett személyiségi jogait, ezáltal az ilyen adatrögzítő eszközöket csak rendkívül körültekintően lehet alkalmazni.

A cégek elektronikus vagyonvédelmi kamerás adatkezelésének jogalapja általában az adatkezelő jogos érdeke.

Ezen jogalap alkalmazásához azonban kötelező az ún. érdekmérlegelési teszt elkészítése, melyben lényegében azt igazolja, hogy az adatkezeléshez fűződő jogos érdekét nem előzik az érintett személyek érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai.
Fontos tudnivaló, hogy a cégek, mint munkahelyek által alkalmazott kamerás adatkezelések szerepelnek az adatvédelmi hatóság hatásvizsgálati „fekete listáján”, ( https://www.naih.hu/hatasvizsgalati-lista ), vagyis az adatkezelést végző cégnek a jogszerű adatkezeléshez hatásvizsgálatot is kötelező elvégeznie.

Ezen bonyolult, de nem elkerülhető feladat terhét szeretném átvenni az Ön cégétől, vállalva a jogszerű kamerás adatkezelésekhez szükséges dokumentációk elkészítését.