A GDPR 2018. május 25. napján történő alkalmazhatósága jelentősen átszabta a munkáltatók és a munkavállalók életét.

A GDPR-ban új adatkezelési jogalapok jelentek meg a korábban alkalmazott Info.tv-hez képest, és tapasztalataim szerint a cégek rendszerint – megfelelő szakértői tanácsadás hiányában – helytelenül alkalmazzák ezen jogalapokat.  Különösen jellemző ez a munkavállalók adatainak kezelése során, ahol is észrevételezésem szerint sok munkáltató az érintett munkavállalója hozzájárulására hivatkozik annak ellenére, hogy ezen jogalap a munkaviszonyokban nem, vagy csak kivételes esetben alkalmazható. Ez esetben viszont az adatvédelmi hatóság jogalap nélküli adatkezelést állapíthat meg adatvédelmi bírság kiszabása mellett.

A munkaviszonyokban a munkáltatók általában munkavállalóik személyes adatait  általában szerződéses jogalapon, a jogi kötelezettség teljesítése, valamint jogos érdek jogalapon kezelhetik, mely utóbbi alkalmazását egy érdekmérlegelési teszt elkészítésének kell megelőzze.

A munkavállalók adatainak kezelését illetően az alábbi témakörök jelenthetnek különösen problémát a teljesség igénye nélkül:

 • álláshelyre pályázók adatainak kezelése,
 • kompetencia vizsgálatok, szakmai képességek felmérése,
 • a munkaszerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatos adatkezelések,
 • kötelező nyilvántartások adatainak kezelése,
 • a munkavállaló munkáltató által technikai eszközzel való ellenőrzése, úgymint
  • a munkavállaló e-mail fiókjának,
  • internetfelhasználásának,
  • számítógépének,
  • telefonhasználatának ellenőrzése,
  • vagyonvédelmi kamerával, illetőleg
  • GPS alkalmazásával történő ellenőrzés,
  • alkoholszondás ellenőrzés,
 • munkaviszony megszüntetése esetén a munkavállaló részére annak személyes adatainak átadása.
Fotó: Marc Mueller: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/ferfi-szemely-asztal-hivatal-380769/

Vállalom, hogy feltérképezem a cég külső kapcsolatai során keletkező személyes adatok összességét, azokat illető dokumentációk elkészítését, a változások követését.